Koncepcja

W odpowiedzi na zapytania klienta, podchodząc do przygotowania oferty, pracę rozpoczynamy zawsze od przygotowania koncepcji sterowania i wyboru urządzeń, które posłużą nam do optymalnego zrealizowania potrzeb klienta.

Staramy się zawsze aby projektowane systemy uwzględniały ekonomiczne  możliwości klienta i jego preferencje co do stosowanego sprzętu.  W przypadku braku wytycznych co do konkretnej platformy sprzętowej dobieramy dla niego taką, która najlepiej spełni jego oczekiwania, czyli stosunek ceny do możliwości będzie najbardziej optymalny. Niemniej zawsze wybieramy produkty tylko uznanych dostawców automatyki. Oczywiście przy doborze sprzętu staramy się też zawsze zwracać uwagę na przyszłą możliwość rozbudowy systemu i tym samym stosować takie rozwiązania, które nam to zapewnią bez angażowania  nadmiernych środków w przyszłości.

Na tym etapie przedstawiamy też klientowi realny harmonogram naszych prac tak aby jak najściślej zgrać w późniejszym czasie zakończenie prac przygotowawczych w biurze z przygotowaniem obiektu/maszyny do uruchomienia. Wiedząc również z doświadczenia jak newralgiczny jest dla inwestora czas przestoju maszyny lub systemu staramy się już na etapie koncepcji tak przemyśleć prowadzenie prac aby ten czas ograniczyć do minimum.