Systemy MES

Systemy te stanowią odrębną część rynku automatyki. Są to duże systemy zapewniające większy wgląd w produkcję. MES (Manufacturing Execution System) szeroko wykorzystują technologie informatyczne w celu lepszej wymiany danych pomiędzy obszarami biznesowymi produkcji, a obszarem faktycznej jej realizacji. Systemy te pracują w czasie rzeczywistym zbierając dane produkcyjne i jednocześnie zarządzając produkcją. Przykładem tak dużego systemu jest Platforma Systemowa z modułami MES i Historianem. System ten scala w jedno bazy danych, archiwizację procesów, zarządzanie produkcją i raportowanie, dzięki temu w spójny sposób potrafi dostarczyć dane dla obszarów biznesowych, produkcji czy tez utrzymania ruchu. Dzięki takiemu rozwiązaniu można na bieżąco śledzić stan produkcji i podejmować decyzje w przypadku awarii, a tym samym zapewnić większą dostępność maszyn czy linii do realizowanych zadań.