Systemy raportowania

Obecnie inwestorzy coraz więcej chcą wiedzieć na temat maszyn i procesów technologicznych. Odpowiedzią na to są szeroko pojęte systemy raportowania i zbierania danych. W prostych aplikacjach stosujemy darmowe rozwiązania MICROSOFT’u bazujące na MSSQL’u w wersji EXPRESS i REPORTING SERVICES. Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, które wykorzystywane jest w największych systemach, opartych np. o pełną wersję MSSQL’a. Dzięki takiemu podejściu możemy korzystać w wielu przypadkach z takich samych narzędzi, a kod jest łatwy do przenoszenia i implementacji. Z reguły to systemy SCADA są odpowiedzialne za logowanie do baz danych, jednak w większych systemach są to oddzielne składniki rozproszonego oprogramowania. Staramy się stosować elastyczne rozwiązania takie jak:

  • Microsoft SQL
  • Oracle
  • Microsoft Reporting Services
  • Php

zapewniając możliwość rozbudowy i migracji do innych systemów i łatwość łączenia z oprogramowaniem innych producentów.

raport